Teachers' Sites

Click here to go to our Teachers' Sites (formerly E-Teacher)

KINDERGARTEN Mrs. Appleby   GRADE 5 Mrs. Stevens'
        Mrs. Weber
GRADE 1 Mrs. Kavalinas     Mrs. Zielke
  Mrs. Magnan      
      GRADE 6 Mrs. Hawryluk
GRADE 2 Mrs. Forbes     Mrs. Lockwood
         
GRADE 2-3 Split Mrs. Ferguson   PALS Mrs. Bonneteau
        Mrs. Gagnon
GRADE 3 Mrs. Bochek     Mrs. Harty
         
GRADE 4 Mrs. Bessette   MUSIC Mrs. Vetro
  Mrs. Woodbeck